Ø-liv

Ø-Udvalget

Ø-udvalget er et udvalg under Slagelse Kommune. Udvalget behandler og afgiver indstilling til Byrådet i sager, der specielt vedrører Agersø og Omø. Vi har 2 repræsentanter fra Agersø, som er

Anne Bjergvang og Gitte Carlsen.

Ø-udvalget er demokratisk valgt og vælges blandt beboerne på øen i forbindelse med kommunalvalg.

Se mere omkring deres arbejde for øen herunder 


Dagsordener og referater - Slagelse Kommune


Foreningsliv

Agersø har et rigt foreningsliv.

Foreningslivet bidrager til en meget stor del af de fælles aktiviteter og begivenheder, som man kan opleve på Agersø i årets løb.

Beboerforeningen står for koordinering af flere kulturelle tiltag og samlingspunkter, bl.a. Skt. Hans, Fastelavn og fællesspisninger, mens menigshedsrådet sammen med præsten arrangerer vinterklub og børnearrangementer til højtider for store og små i kirken. Idrætsforeningen sørger for fitnessfaciliteter, gymnastik og badminton for store og små, samt faciliteter en bid af Skælskør græskarfestival på Agersø. Jagtforeningen sørger for jagten på øen koordineres og Havnefronten for årets kapsejlads og havnefest.

Er du nysgerrig på hvad der sker, mens du gæster øen, så tjek aktivitetskalenderen eller foreningernes respektive sider for mere information.

Nyt på Agersø

Nyt på Agersø opdateres hvert kvartal

Aktivitetskalender

Agersø har et rigt foreningsliv og en masse aktive erhvervsdrivende, som sammen med frivillige hænder skaber mange sociale og festlige aktiviteter året igennem.

Her finder du en oversigt over de mange begivenheder.Sammenslutningen af de danske småøer

Sammenslutningen for de danske småøer varetager småøerne i hele landets interesser. Fælles for de 27 øer er, at de har mindre end 1.200 beboere, er uden broforbindelse og ikke er egen kommune.

Der arbejdes bl.a. for regelmæssig færgedrift, adgang til skoler og sundhedstilbud og god bredbånds- og mobildækningpå småøerne. Sammenslutningen fremmer bosætning, turisme og erhverv, og deler viden mellem øerne, så de gode eksempler bliver spredt. Sammenslutningen af Danske Småøer arbejdes for liv på småøerne – hele året.

Læs mere her


Agersø - Sammenslutningen af Danske Småøer (danske-smaaoer.dk)